Tag Archives: นวดเพื่อสุขภาพ

ความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้า

ความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้าเป็นศิลปะที่ชาวจีนและอินเดีย ใช้วินิจฉัยและรักษาโรคมานานมากว่า 3,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการกดจุดฝังเข็ม ต่อมาความรู้นี้ได้แพร่หลายไปทั่วอเมริกา ยุโรป เป็นต้น

ประโยชน์ของการนวดเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ของการนวดเพื่อสุขภาพ การนวด คือ การบำบัดและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยใช้ทักษะทางร่างกายและอุปกรณ์เสริมด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบต่างของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ถือเป็นประเภทหนึ่งของการรักษาที่มีมายาวนาน ทั้งนี้หากคุณสงสัยว่า เมื่อใดกันนะที่ร่างกายต้องการการนวด ลองสังเกตดูนะคะ เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าร่างกายทำงานได้ไม่ดีเหมือนเก่า เช่น รู้สึกตัวหนัก กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการเกร็งตึง เคลื่อนไหวได้ไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อน เมื่อนั้นแสดงว่าร่างกายคุณต้องการการนวดแล้วล่ะ