Tag Archives: ประกันสุขภาพ 2021

โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง

โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง หากเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุ จะคุ้มครองเกือบทุกโรคที่สมควรได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่ใช่โรคที่เป็นข้อยกเว้นหรือโรคที่เป็นมาก่อนหน้าการทำประกัน หรือเป็นโรคที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยตามข้อกำหนดของกรมธรรม์

ปกป้องเงินออมด้วยประกันสุขภาพ

ปกป้องเงินออมด้วยประกันสุขภาพ มีใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง เวลาเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมา ก็ไม่กล้าไปหาหมอ คิดว่าเดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง ไม่ใช่เพราะกลัวเข็มฉีดยา หรือกลัวการกินยาแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะกลัวค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้น เชื่อว่าหลายคนกังวลเรื่องนี้ เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าค่าหมอ ค่ายาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูก ๆ เจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องมีหลักพัน เผลอ ๆ บางโรคมีค่ารักษาสูงถึงหลักหมื่นหลักแสน เรียกว่า เจ็บป่วยทีหนึ่งสะเทือนถึงเงินในกระเป๋าเลยทีเดียว ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว จะทำอย่างไรให้เราไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาล แนวทางหนึ่ง ก็คือ “การทำประกันสุขภาพ” ทั้งนี้ ประกันสุขภาพก็มีหลายรูปแบบ แล้วเราควรเลือกซื้อแบบไหนดี