Tag Archives: ผื่นแพ้ผิวหนัง

“ผื่นแพ้ผิวหนังในเด็ก” สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

“ผื่นแพ้ผิวหนังในเด็ก” สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

“ผื่นแพ้ผิวหนังในเด็ก” สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละออง และมลภาวะต่างๆ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนัง พบได้ในทุกช่วงอายุ แต่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุก่อน 1 ปี หากไม่รีบทำการรักษาและดูแลให้ถูกวิธีตั้งแต่เนิ่นๆ อาจเรื้อรังจนถึงตอนโตได้ ดังนั้นการพบแพทย์โดยเร็ว นอกจากช่วยรักษาให้หายขาดแล้ว ยังช่วยให้ตัวเด็กเองพร้อมเรียนรู้ในทุกช่วงวัย