Tag Archives: ฝุ่น PM 2.5

สุขภาพ : รับมืออย่างไร กับฝุ่นละออง PM 2.5

สุขภาพ : รับมืออย่างไร กับฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงนี้ฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ นั้น มีมากเหลือเกินจนเข้าสู่ขั้นวิกฤตกันแล้ว ฉะนั้นเราจึงควรเริ่มให้ความใส่ใจต่อสุขภาพให้มากขึ้นนะครับ เพราะฝุ่นละอองขนาด PM2.5 นี้ มีอันตรายต่อชีวิตเลย เพราะมันเป็นสารพิษที่ไม่มีกลิ่น แต่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจครับ