Tag Archives: พยาธิในช่องคลอด

สัญญาณอันตราย คุณมี “พยาธิในช่องคลอด” หรือไม่?

สัญญาณอันตราย คุณมี “พยาธิในช่องคลอด” หรือไม่?

สัญญาณอันตราย คุณมี “พยาธิในช่องคลอด” หรือไม่? พยาธิในช่องคลอด เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการตกขาว ช่องคลอดมีกลิ่น รู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ หากปล่อยเนิ่นนานไม่รีบรับการรักษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ บทความนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ สัญญาณเตือนพยาธิในช่องคลอด ที่คุณควรรู้ ให้มากขึ้นกันค่ะ