Tag Archives: มาตรการ

มาตรการ บังคับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนใต้ เริ่ม 28 มิ.ย. 64

มาตรการ บังคับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนใต้ เริ่ม 28 มิ.ย. 64

มาตรการ บังคับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล เริ่ม 28 มิ.ย. 64 โดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9