Tag Archives: วิ่งเพื่อสุขภาพ

สุขภาพ : ออกไปวิ่ง ให้ลืมเศร้า ช่วยเราได้ไหม?

ออกไปวิ่ง ให้ลืมเศร้า ช่วยเราได้ไหม?

สุขภาพ : ออกไปวิ่ง ให้ลืมเศร้า ช่วยเราได้ไหม? เวลาเรามีปัญหา คำแนะนำแรกๆ ก็คือ อย่าจมอยู่กับความทุกข์ครับ เอาตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ก่อน ถ้าเทียบเป็นจิตวิทยาในการเลี้ยงเด็กก็คือ เวลาเด็กงอแง ก็ให้พาเด็กออกจากพื้นที่ตรงนั้นก่อน เช่น ร้องไห้อยากได้ของเล่น ก็รีบพาออกจากตรงนั้น แล้วก็หาสิ่งอื่นเบี่ยงเบนความสนใจ