Tag Archives: สิว-ผด

ทำอย่างไร เมื่อใส่ “หน้ากากอนามัย” แล้ว “สิว-ผด” ขึ้น?

ทำอย่างไร เมื่อใส่ “หน้ากากอนามัย” แล้ว “สิว-ผด” ขึ้น? กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ชี้ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมแนะนำวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหาผิวหน้าจากการใส่หน้ากากอนามัย