Tag Archives: สุขภาพวัยทำงาน

การดูแลสุขภาพกาย ให้ห่างไกลโรค

การดูแลสุขภาพกาย ให้ห่างไกลโรค ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเรามีสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการที่ร่างกายและจิตใจเสียสมดุล โดยมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อม มลพิษ สารเคมี ฝุ่นละอองและเชื้อโรค รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบ แข่งขัน ทำให้เกิดผลต่อจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือซึมเศร้า แม้ว่าธรรมชาติร่างกายของเราจะมีกลไกในการปกป้องและรักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ แต่การรักษาสมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และอวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่าย ๆ สำหรับสาวออฟฟิศ

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่าย ๆ สำหรับสาวออฟฟิศ

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่าย ๆ สำหรับสาวออฟฟิศ “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสิรฐ” คำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอ นั่นเพราะสุขภาพที่ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถทำอะไรต่างๆ มากมาย นอกจากนี้สุขภาพที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด้านการรักษาพยาบาล ที่ยุคนับวันมีแต่โรคที่ประหลาดรักษายากขึ้น ขณะส่วนใหญ่หลายคนใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศมากกว่าที่อื่น โรคภัยไข้เจ็บจึงมักจะมาจากที่ทำงาน

ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2

ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2

ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) รอบที่ 2 เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่หากเกิดเหตุการณ์นี้ในประเทศไทย เราควรรับมืออย่างไร

ปัญหาสุขภาพของ “วัยทำงาน” ที่ควรระวัง

สุขภาพวัยแรงงาน

ปัญหาสุขภาพ วัยทำงาน มีหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิตซินโดรม ความเครียด โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมไปถึง โรคร้ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีวิต