Tag Archives: หลอดเลือดขอด

สุขภาพ กับแนวทางการรักษา “หลอดเลือดขอด”

สุขภาพ กับแนวทางการรักษา “หลอดเลือดขอด” หลอดเลือดขอด พบในคนวัยกลางคนขึ้นไป พบในหญิงมากกว่าชาย 3 เท่า ปัจจัยความเสี่ยงเกิดจากพฤติกรรมการประกอบกิจวัตรประจำวัน และการประกอบอาชีพ ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว การปรับพฤติกรรมในวัยทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันหลอดเลือดขอด