Tag Archives: อาหารบำรุงหัวใจ

สุขภาพ : อาหารบำรุง”หัวใจ”

สุขภาพ : อาหารบำรุง”หัวใจ”

สุขภาพ : อาหารบำรุง”หัวใจ” ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ การใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง และละเลยการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร