Tag Archives: อาหารเป็นพิษ

สุขภาพ : ภาวะร้อนจัดระวัง โรค”อาหารเป็นพิษ-ลมแดด”

สุขภาพ : ภาวะร้อนจัดระวัง โรค”อาหารเป็นพิษ-ลมแดด” อุณหภูมิมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นในทุก ๆ ปี จากสถานการณ์ ภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงกว่า 40 องศา ในหลายจังหวัด ความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น คือ โรคลมแดด (Heat Stroke) ทำให้สามารถเสียชีวิตได้ภายในครึ่งชั่วโมง แต่หากมีการช่วยเหลือบรรเทาอาการได้ทัน ก็สามารถรอดกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ภายใน 5 นาที นอกจากนั้นยังสามารถป้องกันได้หากรู้จักสัญญาณเตือนจากร่างกายและบรรเทาอาการอย่างถูกวิธี