Tag Archives: เลือกประกัน

เลือกประกันแบบไหน? ให้เหมาะกับเรา

เลือกประกันแบบไหน? ให้เหมาะกับเรา ประกันชีวิต บางคนอาจจะมองเป็นแค่เรื่องของการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี หรือเป็นเรื่องของคนมีครอบครัวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วจะมีซักกี่คนที่รู้ว่า ประกันชีวิตมีความหลากหลายมากกว่านั้น แต่จะซื้อยังไงให้ตรงความต้องการ เราลองไปดูแนวทางการเลือกซื้อประกันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุกัน