Tag Archives: โรคมะเร็งเต้านม

สุขภาพกับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก “มะเร็งเต้านม”

สุขภาพกับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก "มะเร็งเต้านม"

สุขภาพกับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก “มะเร็งเต้านม” มะเร็งเต้านมยังคงเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและทั่วโลก และน่าทุกข์ใจแค่ไหน ถ้าหากเราต้องเสียหน้าอกไปให้กับมะเร็ง ทำไมเราจะต้องรอให้ตัวเองเป็นเสียก่อนแล้วจึงค่อยรักษา ทั้ง ๆ ที่สามารถป้องกันได้