Tag Archives: โรคอุจจาระร่วง

สุขภาพ : ป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง

สุขภาพ : ป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง โรคอุจจาระร่วงหรือโรคท้องร่วงเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อย จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากหรือเป็นมูกเลือดแม้เพียง 1 ครั้งต่อวัน