Tag Archives: โรคอ้วนในเด็ก

สุขภาพกับโรคอ้วนในวัยเด็ก

สุขภาพกับโรคอ้วนในวัยเด็ก เด็กอ้วน อย่าได้ชะล่าใจ เพราะอาจเป็น “ภัยเงียบ” ไม่รู้ตัว จากการสำรวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าอีก 6 ปีข้างหน้า จำนวนของเด็กอ้วนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียน และ 1 ใน 10 ของเด็กในวัยเรียน ซึ่งจะมีเด็กอ้วนในประเทศไทยจำนวนสูงขึ้นถึง 20%