Tag Archives: โรค พารานอยด์

พารานอยด์ หรือคิดมากไปเอง มาเช็กอาการที่เป็น

พารานอยด์ หรือคิดมากไปเอง มาเช็กอาการที่เป็น ตั้งแต่มีการระบาดของโรค COVID-19 (โควิด 19) ก็เริ่มระแวงหน่อย ๆ แล้วว่าแต่ละวันที่ตื่นมา เราจะมีอาการป่วยไหม นี่ฉันติด COVID-19 ไปหรือยัง และความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดอาการนอยด์แบบหน่วง ๆ ตลอดช่วงที่ผ่านมา อ๊ะ ! …นี่เรานอยด์จริง ๆ หรือแค่ระแวงเกินเหตุไปเท่านั้น มาเช็กดีกว่า