Tag Archives: ไขมันทรานส์

สุขภาพ : กินดีอยู่สุข เข้าใจ ไขมันทรานส์

สุขภาพ : กินดีอยู่สุข เข้าใจ ไขมันทรานส์ คือไขมันที่เอาน้ำมันพืชที่เป็นของเหลว ประเภทที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น น้ำมันถั่วเหลือง เติมแก๊สไฮโดรเจนลงไป เรียกว่าไฮโดรจิเนชั่น เพื่อให้น้ำมันที่มีสถานะเป็นของเหลว กลายเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว ซึ่งทำให้เก็บไว้ได้นาน ไม่เหม็นหืน ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วไม่ละลาย