Tag Archives: ไข้หวัดใหญ่

โรคทั่วไป “ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก” โรคฮิตหน้าฝน เด็กเล็กกลุ่มเสี่ยง

โรคทั่วไป “ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก” โรคฮิตหน้าฝน เด็กเล็กกลุ่มเสี่ยง

โรคทั่วไป “ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก” โรคฮิตหน้าฝน เด็กเล็กกลุ่มเสี่ยง เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วงนี้ต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจจะกลับมาระบาดระลอก 2 เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูง เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก