กล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดจากอะไร เกี่ยวอะไรกับระบบประสาท ?

กล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดจากอะไร เกี่ยวอะไรกับระบบประสาท ? โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ (Myasthenia Gravis : MG) คือหนึ่งในกลุ่มโรคทางด้านระบบประสาทสั่งการ (Motor Neuron Disease : MND) โดยมีประสาทแอซิติลโคลีน (Acetylcholine) คอยทำหน้าที่ส่งสารสื่อประสาท (Receptor) ที่เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ให้ตอบสนองโดยการเคลื่อนไหว เช่น

การบีบมือ และคลายมือ ซึ่งในผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นจะมีจำนวนตัวรับสารสื่อประสาท (Receptor) ที่น้อยกว่าคนทั่วไป รวมถึงปัญหาที่เกิดจากต่อมไทมัสที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เข้าไปทำลายตัวรับสารสื่อประสาทเอง ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อมัดที่ใช้เป็นประจำ เช่น

กล้ามเนื้อดวงตา

กล้ามเนื้อรอบปากและลำคอ

กล้ามเนื้อใบหน้า

กล้ามเนื้อต้นแขน ต้นขา

เราจึงมักเห็นผู้ที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการตาตก เห็นภาพซ้อน การพูด-เคี้ยว-กลืนค่อยๆ ผิดปกติไป และการเดิน หรือเคลื่อนไหวที่อ่อนแรงลงไปแบบเฉียบพลัน

กล้ามเนื้ออ่อนแรง (อันตราย) ปล่อยทิ้งไว้อาจได้ภาวะแทรกซ้อน !
ความร้ายกาจของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง คือ ผู้ป่วยจะยังคงทำกิจกรรมหรือใช้ชีวิตต่างๆ ได้เป็นปกติในช่วงแรกๆ ของวัน แต่หลังจากนั้นจะค่อยๆ มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากผู้ป่วยได้หยุดพักหรือหยุดใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นไปชั่วขณะ ก็สามารถฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานตามปกติอีกเช่นเดียวกัน แต่คงดีกว่าหากผู้ป่วยไม่ปล่อยให้อาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นซ้ำๆ แบบเรื้อรัง เพราะความรุนแรงของโรคยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ เช่น

ภาวะหายใจล้มเหลว จากความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจ

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ จากการทำงานที่ผิดปกติของต่อมไทรอยด์

ความเสี่ยงต่อการสำลัก จากความผิดปกติของกล้ามเนื้อลำคอ

ความเสี่ยงต่อโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรคพุ่มพวง (SLE)

หากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง แนะนำให้หยุดพักสักครู่ หากรู้สึกดีขึ้นควรเข้ารับการวินิจฉัยอาการโดยแพทย์เพื่อเข้าสู่การรักษา และปิดโอกาสการมาของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น !

ดูแลตัวเองให้ดี โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังมีวิธีรักษา
อย่างที่เราได้เล่าไปในช่วงต้นว่าสาเหตุของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้น มาจากการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไป การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงมักเป็นการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ยาสเตียรอยด์ และการใช้ยากลุ่มเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไปจนถึงการเปลี่ยนถ่ายพลาสม่าและการผ่าตัดต่อมไทมัส โดยขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษา ร่วมกับการออกแบบพฤติกรรมชีวิตให้ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เอื้อต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย นอกจากการบำรุงสภาพร่างกาย ความคิด และจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้ว การทำแผนประกันออนไลน์จากซิกน่า เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างความอุ่นใจ ที่ครอบคลุมการดูแลโรคร้าย คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป พร้อมแผนประกันชดเชยรายได้ เพราะสุขภาพที่แข็งแรงดี ยังต้องมีความอุ่นใจเคียงคู่ในระยะยาว