ประกันสุขภาพ : มือใหม่หัดซื้อประกัน

ประกันสุขภาพ : มือใหม่หัดซื้อประกัน ยุคนี้การมีประกันหรือกรมธรรม์ดีๆ สักตัวเพื่อเสริมความมั่นใจ เอาไว้ใช้คุ้มครองดูแลตัวเองในยามฉุกเฉิน นับเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการทำประกันมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนต้องเผชิญวิกฤตโรคภัยและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน แต่สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยซื้อประกัน อาจเกิดความกังวลว่าทำแล้วดีจริงไหม เคลมอะไรได้บ้าง ดังนั้นเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในบทความนี้เราจะมาแนะนำทริกการอ่านกรมธรรม์แบบเข้าใจง่าย เน้นจุดสำคัญที่ทุกคนควรรู้ โดยเฉพาะมือใหม่หัดซื้อประกันมาฝากกัน

ก่อนที่จะไปเริ่มอ่านกรมธรรม์ หลายคนอาจสงสัยว่ากรมธรรม์คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับการทำประกัน ดังนั้นเราจะมาเริ่มอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ กันก่อนเลย ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย คือ เอกสารที่บริษัทประกันจะต้องออกให้ผู้ทำประกันเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำประกัน ซึ่งในเอกสารจะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเอาไว้ทั้งชื่อผู้ทำประกัน ที่อยู่ วันคุ้มครอง วันสิ้นสุดการคุ้มครอง วันครบรอบจ่ายเบี้ย จำนวนเบี้ยที่ต้องจ่าย ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์และข้อมูลการคุ้มครองต่างๆ นั่นเอง

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเฉพาะโรค หรือประกันชีวิต ก่อนตกลงทำประกันภัยและภายหลังได้รับกรมธรรม์ควรอ่านข้อมูลทั้งหมดให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อทำความเข้าใจในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความคุ้มครอง เอกสารที่ต้องใช้เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง สิ่งที่จะได้รับชดเชยและสิ่งที่จะไม่ได้รับการชดเชยว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งหากมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่กำลังจะซื้อ นอกจากจะช่วยให้ซื้อประกันได้ตรงตามความต้องการแล้ว ยังลดปัญหาในการเคลม และทำให้สามารถเลือกใช้สิทธิ์จากประกันที่ซื้อไว้ได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม

แต่เชื่อไหมว่ากว่า 90% ของคนที่ทำประกัน ไม่หยิบเอกสารกรมธรรม์ขึ้นมาอ่านโดยละเอียดหรืออ่านไม่เข้าใจ โดยเฉพาะมือใหม่ที่ไม่เคยซื้อประกัน ทำให้ไม่ทราบสิทธิในการคุ้มครองและเอกสารที่ต้องใช้ รวมถึงสิ่งที่ต้องทำในการยื่นขอเบิกเคลมเงินค่าชดเชยตามกรมธรรม์ เพราะไม่ทราบหรือมีความเข้าใจผิดในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเอง วันนี้เราจึงสรุปส่วนสำคัญของกรมธรรม์ที่คุณต้องอ่าน เน้นจุดสำคัญที่ทุกคนควรรู้และทำความเข้าใจแบบง่ายๆ มาไว้ให้แล้วที่นี่

ทริกการอ่านกรมธรรม์ฉบับง่ายๆ ที่คนซื้อประกันต้องรู้

1. ส่วนสรุปข้อมูล
ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ในหน้าแรกๆ เมื่อเปิดเอกสารกรมธรรม์ขึ้นมา มีลักษณะเหมือนตารางที่บอกรายละเอียดของประกันและข้อมูลของผู้ทำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล ของผู้ทำประกัน ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ที่อยู่ เลขที่กรมธรรม์ ระยะเวลาเริ่มต้นความคุ้มครองและวันที่สิ้นสุด ข้อตกลงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ข้อมูลการชำระเบี้ยเป็นแบบใดและจำนวนเบี้ยที่ต้องจ่าย

ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจเช็กให้ละเอียดว่ามีความถูกต้องหรือไม่ และเพื่อให้เราเข้าใจเบื้องต้นว่าประกันที่ได้รับมาคือประกันอะไร ได้รับความคุ้มครองในส่วนใดบ้างนั่นเอง

2. ส่วนผลประโยชน์และการคุ้มครอง
ถัดมาจากส่วนสรุปข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเช็กความถูกต้องแล้ว สิ่งที่ต้องอ่านและทำความเข้าใจถัดมาเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือส่วนของผลประโยชน์และการคุ้มครอง ซึ่งส่วนของผลประโยชน์นั้นส่วนมากจะอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องเช็กให้ดีและอ่านให้เข้าใจว่าผลประโยชน์ของยอดวงเงินการเคลมของประกันที่ทำนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ ยอดเงินคืนที่จะได้รับเมื่อสิ้นสุดกรมธรรม์ หรือจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่

และส่วนสำคัญถัดมาคือเรื่องของการคุ้มครอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดในสิ่งที่ประกันจะคุ้มครองว่าครอบคลุมอะไรให้บ้าง ดูแลถึงส่วนไหน หรือส่วนไหนไม่อยู่ในการดูแลคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น ประกันออฟฟิศซินโดรมจากซิกน่า ที่จะคุ้มครอง 7 อาการ และการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งความหมายของระบบทางเดินหายใจส่วนบน จะเริ่มต้นตั้งแต่จมูกมาจนถึงกล่องเสียงเพียงเท่านั้น ซึ่งหากผู้ทำประกันมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ปอด ประกันตัวนี้ก็จะไม่ครอบคลุมและทำให้เบิกเคลมไม่ได้นั่นเอง

และนอกจากรายละเอียดความคุ้มครองแล้ว ตรงส่วนนี้ก็จะมีการอธิบายข้อยกเว้นกรณีการไม่คุ้มครองแจ้งไว้ให้อีกด้วย ซึ่งหากผู้ทำประกันเข้าใจการคุ้มครองได้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยลดปัญหาในการเบิกเคลมประกันได้เป็นอย่างดี

3. ตารางมูลค่าเงิน หรือตารางเบี้ย
สุดท้ายคือหน้าที่เป็นตารางใหญ่ๆ และมีจำนวนเงินแจ้งให้ทราบ ซึ่งในส่วนของตารางนี้เป็นตัวอย่างตารางการจ่ายเบี้ยสำหรับประกันภัยจากซิกน่า ทั้งประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ โดยบอกจำนวนเบี้ยประกันที่ผู้ทำประกันต้องทำการจ่ายเพื่อซื้อความคุ้มครอง ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน โดยยึดหลักเกณฑ์ตามช่วงอายุหรือตามประเภทของกรมธรรม์นั้นๆ

ซึ่งในตารางราคาเบี้ยนี้ ทางบริษัทประกันภัยจะมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ให้แล้วนั่นเอง

และนี่คือ 3 ส่วนหลักที่จะช่วยเป็นไกด์ไลน์ในการอ่านกรมธรรม์ และเงื่อนไขต่างๆ ให้กับมือใหม่หัดซื้อประกัน หรือคนที่สนใจกำลังจะซื้อประกันได้อ่าน และทำความเข้าใจได้แบบง่ายๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนที่เริ่มต้นทำประกัน หรือคนที่มีประกันอยู่แล้วได้เห็นถึงความสำคัญของเอกสารกรมธรรม์ เพราะนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการซื้อประกันแล้ว ยังทำให้ตัวผู้ทำประกันลดปัญหาในการเบิกเคลมในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย