“พักผ่อนให้เพียงพอ” กับ “ออกกำลังกาย” สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน

สุขภาพดี

“พักผ่อนให้เพียงพอ” กับ “ออกกำลังกาย” สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เขาก็บอกว่าดีต่อร่างกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ผลการศึกษาและงานวิจัยก็บอกว่าดีต่อร่างกายเหมือนกัน แล้วถ้าหากเราต้องการจะเลือกทำแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะ จะทำได้หรือไม่? แล้วกิจกรรมทั้งสองอย่างนี้ อันไหนมีความสำคัญต่อร่างกายมากกว่ากัน? หากคุณผู้อ่านมีความสงสัยในจุดนี้เช่นเดียวกันล่ะก็คุณหมอ มีคำตอบมาให้ทุกท่านแล้วว่า การพักผ่อนให้เพียงพอ กับการออกกำลังกาย อย่างไหนที่สำคัญกว่ากัน แล้วเราควรจะเลือกทำสิ่งใดมากกว่ากัน

การออกกำลังกาย ดีอย่างไรต่อสุขภาพ?
ข้อดีของการออกกำลังกายนั้น เราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโต มีมวลกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรง ช่วยกระตุ้นกระบวนการทำงานของระบบเผาผลาญ ช่วยในการควบคุมน้ำหนักและควบคุมโรคอ้วน ทั้งยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆ ทั้งโรคเรื้อรัง และโรคที่ไม่เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคมะเร็ง เป็นต้น

การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดีอย่างไรต่อสุขภาพ?
การนอนหลับพักผ่อน เป็นกิจกรรมสำคัญที่ร่างกายไม่สามารถขาดได้ การออกกำลังกายแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้ทุกวัน ทำแค่เพียงบางวันก็ไม่เป็นไร แต่การนอนหลับนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอในทุกวัน เพราะเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนั้นมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยตรง และมีผลต่อสมาธิในการจดจ่อกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ รวมถึงช่วยให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอและพร้อมต่อการทำกิจกรรมมากมายในวันถัดไป และที่สำคัญคือมีผลต่อการขึ้นลงของน้ำหนักด้วย

ระหว่าง “พักผ่อนให้เพียงพอ” กับ “การออกกำลังกาย” อย่างไหนดีกว่ากัน
หากลองไล่เรียงดูแล้ว จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทั้งสองอย่างนั้น ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น การจะเลือกทำแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ผู้เชี่ยวชาญอย่างด็อกเตอร์ชาล์ส เชสเลอร์ (Dr. Charles Czeisler) ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับแห่งโรงพยาบาล Brigham and Women’s Hospital และสถาบัน Harvard Medical School ในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า

“เป็นตัวเลือกที่ฟังแล้วไม่ค่อยดีต่อใจสักเท่าไหร่ เพราะทั้งการนอนหลับให้เพียงพอและการออกกำลังกายล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย การเลือกแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมจะเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างแน่นอน เนื่องจากทั้งการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอกับการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน”

การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อขณะที่ออกกำลังกาย หากนอนไม่เพียงพอร่างกายก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น จนไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายได้ การออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถนอนหลับได้ง่ายและหลับได้สนิทมากขึ้นด้วย ที่สำคัญคือช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ดังนั้น จากความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของกิจกรรมทั้งสองอย่างนี้ เราจึงไม่สามารถที่จะเลือกทำแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ควรจะปฏิบัติทั้งสองสิ่งนี้ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควรจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้ห่างไกลจากความเสี่ยงทางสุขภาพทั้งหลาย