อันตรายที่มีต่อสุขภาพ เมื่อคุณทำงานเป็นกะและเวลาจนมากเกินไป

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ มนุษย์เรามีเวลาที่เร่งรีบ และการทำงานที่บีบครั้งและรวมไปถึงเวลาการนอนอย่างเหมาะสมนั้น ไม่ค่อยจะมีเนื่องจากการทำงานเป็นกะ หรือการเปลี่ยนเวลานอนหรือตื่นนอนก็มักจะเกิดปัญหาอยู่พอสมควรอีกด้วย และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนเวลา ในส่วนเหล่านี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันเด็ดขาด เพราะมักจะก่อให้เกิดภัยเงียบและอันตรายแก่คุณได้

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอันตราย อย่างเห็นได้ชัดและมีผล ต่อสุขภาพอย่างชัดเจนกับการทำงานเป็นกะและเป็นเวลาไม่อยากน่าสนใจเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูล ที่เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและรวมไปถึงการทำงานแบบนี้ และวิธีรับมือกับความจำเป็นจริงๆที่เราได้นำมาฝากกัน

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร?

สำหรับการทำงานเป็นกะและเป็นเวลานั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดที่สุดเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปัญหาในการทำงานนอกเหนือจากเวลา 7.00 นถึง 18:00 น ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างแท้จริง

หรือรวมไปถึงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันและรวมไปถึงมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะทำงานนั้นจะได้รับเงินค่าจ้าง เท่าไหร่ก็ตามและรวมไปถึงการทำงาน เป็นกะแบบสลับไปมาและไม่แน่นอนก็ด้วย เช่นเดียวกันที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้

สุนทรการทำงานเป็นกระดาษแบบนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแล จะใส่เพราะจะมักจะเกิดการเข้านอนที่ผิดปกติ จากคนอื่นๆกลับมาได้แล้วก็นอนผิดเวลาส่งผลให้เกิดสภาวะรบกวนนาฬิกาชีวิต ได้และรวมไปถึงกระบวนการ เคลื่อนขับเคลื่อนวงจรการตื่น และการนอนหลับใน 24 ชั่วโมงของมนุษย์ที่ไม่เหมาะสมและรวมไปถึง ข้อมูลทางด้านการวิจัยพบว่าสุขภาพ ของการทำงานมักจะก่อให้เกิดจุดเสีย ดังต่อไปนี้

1.ความสามารถในการจดจำที่ลดน้อยลง และการคิดวิเคราะห์น้อยลง อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำงานที่ผิดปกติและผิดพลาดมากยิ่งขึ้น

2.เพิ่มความเสี่ยงอันตราย ในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ทั้งในและนอกเวลาได้จนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตได้

3.เกิดอาการสภาวะอ่อนล้า อ่อนเพลียสะสม จนก่อให้เกิดไม่สามารถควบคุมร่างกาย ของตนเองได้

4.เสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคเรื้อรัง กระเพาะอักเสบ โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น

5.ความเครียดและความเหนื่อยล้า สะสมจากการทำงานจะส่งผลให้มีผลกระทบ ต่อกระดูกและกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บ่า ไหล่ และหลังได้

ควรดูแลสุขภาพอย่างไรดี?

สำหรับการดูแลสุขภาพอย่างไรดี ก็ดูเหมือนว่าจะมีคำตอบอย่างชัดเจนเลย ก็คือควรที่จะตรวจสุขภาพร่างกาย ของตนเองและโรคประจำตัวของตนเอง เป็นประจำในการทำงานเข้ากะที่มีผลต่อการบริหารและการจัดการทั้งยา และตนเองอีกทั้งยังมีการแจ้งให้หัวหน้างาน ทราบก็เป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย