เหตุผลที่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพ

เหตุผลที่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพ สุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรดูแลและรักษาให้ดีที่สุด เพราะสิ่งของที่แตก หัก พัง ยังสามารถซ่อมได้ หรือสามารถซื้อใหม่ได้ แต่สุขภาพของเราไม่มีอะไหล่สำรอง และแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากเจ็บ ป่วย การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐอยู่แล้ว แต่ใครจะรู้ว่า โรคภัยไข้เจ็บ จะเข้ามาเยือนร่างกายเราในวันไหน ?

บางคนใช้คำว่า “ อายุยังน้อยประกันสุขภาพยังไม่จำเป็นหรอก !! ” แต่เนื่องจากภาวะของโลกเราในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม หรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรา มีผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงในหลายๆปัจจัย บวกกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความทันสมัยของโรคต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ เจ็บ ป่วย ภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราจะทำอย่างไร หากสิ่งที่ตามมาจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก…เพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราควรมีประกันสุขภาพดีๆไว้สักตัวก่อนอายุ 30 มีดังนี้

การซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยถือเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดี
การวางแผนทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยถือเป็นเรื่องที่ดีในระยะยาว ซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพในช่วงอายุยังน้อยทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ เนื่องจากการซื้อประกันสุขภาพในผู้สูงวัยค่าเบี้ยประกันจะปรับสูงขึ้นกว่าช่วงวัยก่อน 30 ปี ทั้งนี้หากเกิดเหตุไม่คาดคิดยังมีความคุ้มครองทางการแพทย์รองรับ ที่สำคัญยังสามารถประหยัดและช่วยลดอัตราการจ่ายภาษีในแต่ละปีได้อีกด้วย

การซื้อประกันสุขภาพช่วงก่อนอายุ 30 ปี จะได้รับข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้น
เนื่องจากการเลือกซื้อประกันสุขภาพก่อนอายุ 30 ปีทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีขอบเขตของโรคที่มีมาก่อนเนื่องจากคุณจะได้รับความคุ้มครองโรคร้ายต่างๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยในภายหลังเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้โดยอัติโนมัติ และทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้คุณอาจได้รับโบนัสเป็นการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบเงินคืน หากคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ในกรมธรรม์ตามกำหนดของแต่ละบริษัทหรือแต่ละแผนประกันภัยอีกด้วย

ความคุ้มครองของนายจ้างไม่เพียงพอ
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ สำหรับความเจ็บป่วยปกติเปรียบเทียบกับความคุ้มครองของบริษัทคุณอาจไม่เพียงพอ การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการสร้างความมั่นใจและช่วยลดความวิตกกังวลได้ว่าขณะที่คุณเจ็บป่วยจะได้เงินชดเชยหากจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แน่นอนว่าอายุที่มากขึ้นมีผลทำให้เราอาจต้องได้รับการดูแลจากการแพทย์มากขึ้นหรือบ่อยขึ้นก็เป็นได้

การซื้อประกันสุขภาพ/ประกันภัย เป็นการลงทุนทางการเงินในอนาคต
การทำประกันสุขภาพ/ประกันภัย เปรียบเสมือนการฝากเงินประจำแต่คุ้มครองด้านสุขภาพ / อุบัติเหตุอีกด้วย ถือเป็นการสร้างหลักประกันความคุ้มครองในปัจจุบันไปยังอนาคตของเราที่ดี ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ยังมีหลักประกันในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง รวมไปถึงการชดเชยรายได้ให้ในแต่ละวัน ขณะที่เราขาดรายได้จากการนอนโรงพยาบาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกันแต่ละประเภทและแต่ละบริษัทด้วย และการซื้อประกันสุขภาพในช่วงอายุยังน้อยทำให้เราได้ชำระเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการไปซื้อประกันสุขภาพในช่วงวัย 30 ปีขึ้นไป

ภาวะของโรคภัยในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมากขึ้นทุกปี
การใช้ชีวิตประจำวันเราต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะการเกิดของไวรัสชนิดต่างๆ ที่มีการแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็วและบางครั้งอาจยั้บยั้งได้ยาก รวมไปถึงวิถีความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตในแต่ละวันของแต่ละบุคคล อาจต้องเสี่ยงกับมลภาวะทางอากาศ หรือแม้แต่อาหารการกิน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยหลักในการเกิดโรคร้ายได้ทั้งนั้นหากไม่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพราะฉะนั้นอย่ารอให้อายุเยอะก่อนแล้วค่อยทำประกันสุขภาพ เพราะไม่มีอะไรแน่นอน ป้องกันไว้ เพิ่มความมั่นคงทางการแพทย์ให้กับตนเองหรือบุตรหลานของท่านไว้ เพื่อลดปัญหาทางเงินในอนาคตด้วย