โรคทั่วไป : ท้องลมคืออะไร? ที่มา สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาได้อย่างไร

โรคทั่วไป : ท้องลมคืออะไร? ที่มา สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาได้อย่างไร

โรคทั่วไป : ท้องลมคืออะไร? ที่มา สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาได้อย่างไร หลายคนอาจจะเคยได้ยิน เพราะเป็นที่พูดถึงเมื่อมีผู้หญิงคนไหนก็ตามที่มีข่าวว่าท้อง แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ท้อง ก็จะมีคำพูดต่อมาว่า “ท้องลม” หรือ?

โรคทั่วไป : ท้องลมคืออะไร? ที่มา สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาได้อย่างไร

ท้องลม หมายถึง ท้องที่ไม่มีลูก เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จริง และหญิงตั้งครรภ์ทุกคนอาจจะเสี่ยงได้

ท้องลม คืออะไร?
ข้อมูลจากโรงพยาบาลพระราม 9 ระบุว่า ภาวะท้องลม หรือตั้งครรภ์ลม (blighted ovum) หมายถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อน หรือตัวอ่อนสลายไปตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการตั้งครรภ์ สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากโครโมโซมตัวอ่อนผิดปกติ เมื่อไปฝากครรภ์หรือรับการตรวจอัลตราซาวด์ จึงไม่พบทารกอยู่ในถุงตั้งครรภ์

สัญญาณเตือนท้องลม
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาเลือดออกในระยะแรกของการตั้งครรภ์ หรือที่เรียกว่าแท้งคุกคาม แต่ในบางครั้งแยกยากจากการตั้งครรภ์ปกติในช่วงแรก ต้องอาศัยการตรวจติดตามในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์หลังจากอัลตราซาวด์ครั้งแรก ว่าเห็นตัวอ่อนพัฒนาขึ้นจากเดิมหรือไม่

โรคทั่วไป : ท้องลมคืออะไร? ที่มา สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาได้อย่างไร

ท้องลม อันตรายหรือไม่?
อาการท้องลม ก็คืออาการแท้งบุตรตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อน ในบางรายอาจเกิดกระบวนการแท้งที่ครบขั้นตอน กล่าวคือ ในบางรายอาจมีถุงการตั้งครรภ์หลุดออกมาเองทั้งหมด แต่ในบางรายอาจไม่ได้ขับถุงออกมาได้เอง หรือขับออกมาไม่หมด หรือผู้ป่วยบางรายอาจถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการขูดมดลูก ดังนั้นอันตรายที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน เมื่อมีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ควรรีบพบแพทย์

วิธีป้องกันภาวะท้องลม
ภาวะท้องลมเป็นภาวะที่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่โดยทั่วไป ภายในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ หากมีการฝากครรภ์ และอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว มักจะตรวจเจอแต่เนิ่นๆ และสามารถทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรฝากครรภ์กับสูตินรีแพทย์เพื่อรักษาร่างกายของคุณแม่และบุตรในครรภ์ให้แข็งแรงปลอดภัยจนถึงวันคลอด