โรคทั่วไป : “มะเร็งปากมดลูก” เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

โรคทั่วไป : "มะเร็งปากมดลูก" เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

โรคทั่วไป : “มะเร็งปากมดลูก” เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้ ปากมดลูก เป็นส่วนที่อยู่ระหว่าง ช่องคลอดและ มดลูก เมื่อเซลล์ปากมดลูกเกิดความผิดปกติ มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจทำให้พัฒนากลายไปเป็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกเป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่มีความอันตรายหากตรวจไม่พบหรือไม่ได้ทำการรักษาอย่างถูกต้อง มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยว สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก นั้นเกิดจากอะไร และจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธีใดบ้าง

โรคทั่วไป : "มะเร็งปากมดลูก" เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

สิ่งที่ผู้หญิงควรรู้เกี่ยวกับ มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณปากมดลูก ซึ่งปากมดลูกเป็นเหมือนท่อกลวงๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างช่วงล่างของมดลูกและช่องคลอด เซลล์มะเร็งปากมดลูกมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นผิวบริเวณปากมดลูก ส่วนใหญ่แล้วมะเร็งปากมดลูกมักจะมีสาเหตุมาจากไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Human Papilloma Virus (HPV)

มะเร็งปากมดลูก มักจะไม่แสดงอาการใดๆ ออกมาจนกว่าจะอยู่ในระยะลุกลาม ซึ่งอาการที่อาจจะบ่งบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกมีดังนี้
เลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกระหว่างมีประจำเดือน เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
ปัสสาวะผิดปกติ เช่น สี กลิ่น และความต่อเนื่องในการปัสสาวะ
ปัสสาวะบ่อยขึ้น
ปวดกระดูกเชิงกราน
เจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
ส่วนใหญ่แล้วมะเร็งปากมดลูกจะเกิดจากเชื้อ ไวรัส Human Papilloma Virus (HPV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิด หูดที่อวัยวะเพศ ซึ่งไวรัส HPV นั้นมีอยู่หลายร้อยสายพันธุ์ แต่สายพันธ์ุที่มักจะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้นั้นมี 2 สายพันธุ์ คือ HPV-16 และ HPV-18 แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีเชื้อ HPV-16 และ HPV-18 ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเลย เพราะร่างกายสามารถกำจัดเชื้อเหล่านี้ได้ภายใน 2 ปี ในกรณีส่วนใหญ่การติดเชื้อ HPV จะติดจากการสัมผัสทางผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็น ทางบาดแผล หรือ การมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้เชื้อไวรัส HPV ยังสามารถทำให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้ด้วย เช่น

-มะเร็งปากช่องคลอด
-มะเร็งช่องคลอด
-มะเร็งองคชาต
-มะเร็งทวารหนัก
-มะเร็งที่ลำคอ

โรคทั่วไป : "มะเร็งปากมดลูก" เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก หรือ ลดการติดเชื้อ HPV อย่างไรดี
การป้องกันการเกิด มะเร็งปากมดลูก ที่ดีที่สุดคือ การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV โดยสามารถทำได้หลายอย่าง ดังนี้

การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และโรคที่เกิดจากไวรัส HPV ได้ ซึ่งกลุ่มอายุที่เหมาะแก่การฉีดวัคซีนคือ 9-45 ปี ถึงแม้ว่าเชื้อ HPV จะมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่การฉีดวัคซีนนี้ใช้ป้องกันสายพันธ์ุ HPV-16 และ HPV-18

ตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก

การเข้ารับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ โดยการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 21-65 ปี การตรวจเป็นประจำทุกปีถือว่าช่วยป้องกันได้

ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อ HPV ได้ ซึ่งการป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ อย่างการใส่ ถุงยางอนามัย สามารถช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ HPV ได้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถติดเชื้อ HPV ในบริเวณอื่นๆ ที่ไม่สวมถุงยางอนามัยได้ ดังนั้นการสวมถุงยางอนามัยอาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้อย่างเต็มที่ การมี คู่นอนเพียงคนเดียวจึงเป็นวิธีที่ช่วยลดการติดเชื้อ HPV ได้ดี