Tag Archives: ดื่มชาเขียว

รู้จักป้องกันและดูแลรักษาโรคซึมเศร้าง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง

รู้จักป้องกันและดูแลรักษาโรคซึมเศร้าง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเรามากเพราะปัจจุบันพบว่ามีประชากรทั่วโลกที่ฆ่าตัวตายจากภาวะของโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง