Tag Archives: วัณโรค

วัณโรค ติดต่อทางใด ป้องกันอย่างไรจึงจะปลอดภัย

วัณโรค ติดต่อทางใด ป้องกันอย่างไรจึงจะปลอดภัย

วัณโรค ติดต่อทางใด ป้องกันอย่างไรจึงจะปลอดภัย โรคภัยไข้เจ็บ มักจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะโรคร้ายหรือโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้นั้นก็มักจะไม่แสดงอาการออกมาทันที แต่รอให้อวัยวะภายในได้รับความเสียหายก่อนถึงจะเริ่มมีอาการบอกโรค