Tag Archives: สุขภาพกาย

อาการทาง “ระบบประสาท” ที่อาจพบหลังติดเชื้อโควิด-19

อาการทาง “ระบบประสาท” ที่อาจพบหลังติดเชื้อโควิด-19 Post-acute COVID syndrome หรือที่เรียกติดปากว่า ลองโควิด (Long COVID) เป็นอาการตกค้างที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว แต่ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ระบบทางเดินหายใจเท่านั้น ยังส่งผลได้กับทุกระบบในร่างกาย รวมถึงระบบประสาทและสมองได้อีกด้วย ซึ่งอาการที่เกิดจะต่างกันออกไป การรู้เท่าทัน จะสามารถทำให้เราสังเกตและพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่อาการแย่ลง

เคล็ดลับดูแลสุขภาพกายใจ สไตล์พนักงานออฟฟิศ

เคล็ดลับดูแลสุขภาพกายใจ สไตล์พนักงานออฟฟิศ

เคล็ดลับดูแลสุขภาพกายใจ สไตล์พนักงานออฟฟิศ วลาชีวิตของใครหลายๆ คนนั้นมักจะหมดไปกับการอยู่ในออฟฟิศ หากลองสังเกตดีๆ 8 ชม. ที่เราอยู่ในที่ทำงานนั้น นับเป็น 1 ใน 3 ของเวลาใน 1 วันเลยทีเดียว แม้ว่าการทำงานจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้คุณมีรายได้ไปพัฒนาชีวิต แต่ก็มีหลายๆ คนที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน จนมองข้ามการดูแลสุขภาพของตัวเอง ซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น ไม่ใช่แค่เพียงร่างกายแข็งแรง แต่ยังรวมไปถึงสภาพจิตใจอีกด้วย

พฤติกรรมควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดี เติมความสุขให้กับชีวิต

พฤติกรรมควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดี เติมความสุขให้กับชีวิต

พฤติกรรมควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดี เติมความสุขให้กับชีวิต ความสุขในชีวิตคนเรานั้นมีพื้นฐานมาจากสองส่วนคือสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตได้บ้างเราลองมาติดตามดูกัน