Tag Archives: หลอดเลือดแดงใหญ่

“หลอดเลือดแดงใหญ่” กับโรคอันตรายควรระวังที่เสี่ยงถึงชีวิต

“หลอดเลือดแดงใหญ่” กับโรคอันตรายควรระวังที่เสี่ยงถึงชีวิต

“หลอดเลือดแดงใหญ่” กับโรคอันตรายควรระวังที่เสี่ยงถึงชีวิต หลอดเลือดแดงใหญ่ เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย ปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่เกิดปัญหา เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเสื่อมของผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดพองขยายจนมีขนาดใหญ่กว่าปกติ การสูบบุหรี่ เป็นต้น ที่สำคัญคือไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า การหมั่นพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงแต่เนิ่นๆ ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด