Tag Archives: อาหารคลีน

ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กับการทานอาหารคลีน

ดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆกับการทานอาหารคลีน การกินอาหารคลีน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก และคนที่รักสุขภาพ โดยอาหารคลีนนั้น เป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ ลดการปรุงแต่ง หรือปรุงแต่งให้น้อยที่สุด ไม่ใส่สารเจือสี หรือสารปรุงแต่ง ไม่ผ่านกระบวนการหมักดอง หรือปรุงรสมากจนเกินไป เช่น เค็มจัด หวานจัด หรือ มันจัด