Tag Archives: ไขมัน

สุขภาพดี มาทำความรู้จักกับไขมัน วายร้าย ใกล้ตัวคุณ

สุขภาพดี มาทำความรู้จักกับไขมัน วายร้าย ใกล้ตัวคุณ

กรดไขมันเป็นการเรียงตัวของธาตุคาร์บ่อน( Carbon ,C) โดยที่ปลายด้านหนึ่งเป็น methyl group อีกด้านหนึ่งเป็น carboxyl group